Hagleammunisjon

Hagleammunisjon for småvilt og storvilt

Hagleammunisjon er en patron fylt med masse småhagl.
Haglet er utformet basert på hva du skal skyte på. Hvilken ammunisjon du trenger til hagla di avhenger av hva du skal jakte. Skal du skyte større vilt trenger du som regel færre og større kuler fordi store hagl gir mer sjokkeffekt. Hvis du derimot skal jakte på for eksempel rype fra kort hold vil du bruke mindre og flere kuler - eller hagl - for å få mest mulig spredning.

 

Vi leverer hagleammunisjon av høyeste kvalitet

 
Et typisk trekk ved haglepatroner er at de ulike komponentene tilvirkes ved ulike fabrikker. En av hovedfordelene med vår fabrikk - Baschieri & Pellagri - er at alt lages på samme sted, noe som gjør at man sikrer bedre kontroll fra start til slutt.
 
Her produseres noe som kalles to-base-krutt, hvor de har satt sammen to typer krutt for å skape en jevnere hastighet på patronen. De har også et patentert system som heter Gordon System, som er en spesiallaget hylse. Denne hylsen har et dobbelt innvendig trykkammer, noe som gir mindre rekyl samtidig som fabrikken kan lade patronen hardere. Patronen kan da ha en høyere hastighet og effekt. Alt dette gir kvalitet i verdensklasse, og resulterer i noen av de beste haglepatronene du finner på markedet.
 
En slik kvalitet koster mer enn mye annen ammunisjon på markedet. I tillegg har våre patroner en mye raskere nedbrytbarhet på hylsene enn andre aktører i markedet. Dette gjør våre patroner mer miljøvennlige. Den normale jeger trenger ikke store mengder i løpet av et år og vinner i det lange løp på å satse på det beste han eller hun kan få tak i her.
Les mer...Vis mindre...

0
Baschieri & Pellagri F2 Legend
Velg
Fra 5,98
1000+
Rio Game Load C20 20/70 28g
Velg
7,30
1000+
Rio Game Load Magnum 36 20/76 36g
Velg
10,45
1000+