Håndtering av krutt

regler

 

Skjema for fullmakt henting og frakt av krutt

Last ned skjema her : 
 
Last ned skjema som .docx
 
 
Last ned skjema som PDF
 
For at det ikke skal være noen tvil om at 3. person har lov å hente varer på vegne av bestiller, må bestiller enten det er privatperson/skytterlag eller forhandler fylle ut fullmaktsskjemaet.
 
Dette må sendes til oss eller så må 3. person(den som henter varene) ha dette med seg, vi skal lagre dette dokumentet slik at vi oppfyller kravet til sporing av produkter om disse kommer på avveie.
 
 
 

Vi ønsker med dette å informere våre kunder om ADR/RID-regelverket (Landtransport av farlig gods), der §1.1.3.6 gjelder ved henting/transport av ammunisjon, tennhetter og krutt fra vårt lager.  

 

Du kan frakte maksimalt 333 kg. krutt som privatperson, dersom vilkår følges.

 

Du kan frakte ubegrenset antall ammunisjon/tennhetter, dersom vilkår følges.

 

 

 

VILKÅR VED HENTING av krutt, tennhetter og ammunisjon

 

Fraktbrev for varer skal medbringes under transport. Dette får du av oss ved henting av varer.

 

Transportulykkeskort skal medbringes under transport. Dette får du av oss ved henting av varer.

 

Under transport skal det være et godkjent brannslokningsapparat på minimum 2 kg. i kjøretøyet. Dette må medbringes av kunde.

Bilen skal være egnet, og lasten skal sikres på best mulig måte.

 

BEGRENSEDE OG UNNTATTE MENGDER AMMUNISJON

Ammunisjon(patroner) som inneholder en samlet kruttmengde på 5 kg. kan transporteres uten vilkår. Det vil si:

 

Inntil 1500 stk. patroner i grovkaliber

Inntil 13 000 stk. patroner i kal. 22LR

 

Hvis samlet kruttmengde i patroner overstiger 5 kg., gjelder ADR-reglementet og vilkårene som er listet opp ovenfor.