Law enforcement

POLITI OG FORSVARET

 

En del av våre produkter griper inn i markedet for Law/Enforcement. Der det faller naturlig jobber vi systematisk inn mot Politiet og Forsvaret. Vi har Pr. i dag rammeavtale på ammunisjon (NMST), pusseutstyr og skivemateriell. Vi representerer også Barrett Firearms Mfg – som vi ved flere anledninger har levert til Forsvaret.
 
For å bestille varer hvor Politiet eller Forsvaret har rammeavtale trenger vi en innkjøpsordre fra avdelingen – enten i form av PDF, eller via Forsvarets Innkjøpsportal. Vi får dessverre ikke sendt varer før innkjøpsordre er på plass!