Velg visning:
Du har valgt:

Jaktutstyr

Jakt i Norge

Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Jakt kan deles inn på mange måter, men det har blitt vanlig å skille mellom småviltjakt og storviltjakt.
 
Småviltjakt er jakt på mindre pattedyr og fugler, opp til størrelsen av et rådyr, som i seg selv ikke regnes som småvilt i Norge. Storviltjakt er jakt på større pattedyr, som for eksempel større hjortedyr, oksedyr, elefanter og større rovpattedyr som bjørner og store kattedyr.
 
Jakt kan også tjene til å regulere en viltbestand, for eksempel for å begrense eller unngå skade på beitemark.

 

Elgjakt og annet storvilt

Ordinær elgjakt er basert på jaktlag, søknad og trekning. Mange jaktfelt er delt opp i perioder, både for å gi flere jegere/jaktlag tilbud, men også for å sikre at tilstrekkelig antall dyr blir felt.
 
Som elgjeger finnes det flere måter å jakte på.
 
I tillegg under storvilt finner vi f. eks hjort, rådyr og villrein.
 

Småviltjakt

Småvilt kan jaktes med både hagle og rifle. Under småviltjakt jaktes det på arter som hare, bever, rev og annet smårovvilt, og fuglearter som f.eks rype, tiur, røy, orrhane, orrhøne, jerpe, duer og flere.
Les mer...Vis mindre...

0

Jaktrifle

Jakthagle

Jaktklær

Turutstyr

   Nyheter  


 

Lahoux Spotter M Termisk
Kjøp
17 900,00
8
Leica Trinovid 10x25 BCA
Kjøp
6 140,00
6
Leica Trinovid 8x20 BCA
Kjøp
5 580,00
11
Leica Trinovid 8x32 HD
Kjøp
10 650,00
1
Lahoux Spotter Elite 35 Termisk
Kjøp
55 010,00
2
Lahoux Spotter Elite 50 Termisk
Kjøp
61 026,00
3
Lahoux Spotter Pro V Termisk
Kjøp
21 202,00
1
Lapua 243 Win 6,5g / 100grs SP
Kjøp
36,40
50+
Lapua 30-06 12,0g/185grs MEGA
Kjøp
31,00
1000+
6 995,00
7 995,00
11 900,00
9 990,00
11 900,00
13 900,00
17 900,00
47 660,00
53 690,00
6 140,00
5 580,00
10 650,00
3 662,10
4 069,00
3 890,19
4 574,00
3 535,15
4 159,00
4 435,30
5 218,00
2 600,15
3 059,00
55 010,00
61 026,00
34 700,00
21 202,00
52,40
99,20
22,70
34,10
36,40
41,80
31,00