SchleTek Bore Cleaner 200 ml Spray

SchleTek Bore Cleaner

200 ml Spray

Varenr:103213
263,00
-+
6 På lagerBeskrivelseTeknisk infoSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

SchleTek Bore Cleaner 200ml Spray

Bore-Cleaner består av flere høykvalitets rengjøringsmidler og blandinger, spesielt utviklet for å rengjøre våpenløp. Bore-Cleaner trenger gjennom og fjerner smuss som for eksempel: Tambak, kobber, sink, kruttrester, bly og olje. Syre- og ammoniakkfri.

 

 


 

Last ned datablad

 


Farepiktogram


Faresetning(er):

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Sikkerhetssetning(er):
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temp

Teknisk info


Support
Kundeanmeldelser