SchleTek Optic Cleaner 150 ml Spray

SchleTek Optic Cleaner

150 ml Spray

Varenr:103212
225,00
-+
50+ På lagerBeskrivelseTeknisk infoSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

SchleTek Optic Cleaner 150ml Spray

Perfekt til bruk for rens av linser. Leveres i 150ml beholder med spray.

Slik bruker du Optic Cleaner:

 

  • Sjekk at det ikke ligger skrapbart materiell på linsene
  • Spray optic cleaner på linsen
  • Bruk en microfiberklut forsiktig og rens med sirkelbevegelser.

 

Last ned datablad


Farepiktogram

 

 


 

Faresetning(er):
Faresetning(er):
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.

 

Sikkerhetssetning(er):
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F

Teknisk info


Support
Kundeanmeldelser