Miljøfyrtårn

Vi satser på bærekraft

 

Magne Landrø AS er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 
Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, betyr det at Magne Landrø AS oppfyller Miljøfyrtårns krav til: Arbeidsmiljø, innkjøp, materialbruk, energi, transport, avfallshåndtering og estetikk.
 

Miljøfyrtårn

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
 
Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp
 
Den årlige miljørapporten er tilgjengelig for alle!

Last den ned her:
 
 
Last ned rapporten her
 

Vi ønsker innspill

 

Magne Landrø AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

 

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Magne Landrø AS i årene fremover.

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Magne Landrø AS?

Send forslag til post@landro.no

We want your input

 

Magne Landrø AS wants to contribute to a more sustainable world and will therefore take responsibility for our impact. An important part of our efforts is to be Eco-Lighthouse certified.

 

This means that we have established an environmental management system that guides our climate and environmental work and helps us to improve continuously. The certification also contains specific requirements for the following topics: work health and safety, waste/reuse, energy, procurement, and transport. Every year, we report activity data which results in a greenhouse gas account, as well as results and statistics. This information provides a good overview of progress and potential for improvement and is made publicly available.

 

Part of the Eco-Lighthouse certification addresses the interaction between companies and society. Customers, partners and other stakeholders are therefore invited to provide input on how the climate and environmental impact of our goods / services can be improved. The input gives us useful insight on what needs and expectations you have for Magne Landrø AS in the coming years.

 

Do you have input on how the climate and environmental impact of goods / services can be improved at Magne Landrø AS Please send suggestions to post@landro.no

Retur av emballasje og EE avfall

Last ned informasjonsskiltene her:

 
 

Last ned EE-avfall skiltet

 
 

Last ned emballasje skiltet