Miljøfyrtårn

Vi satser på bærekraft

 

Magne Landrø AS er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 
Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, betyr det at Magne Landrø AS oppfyller Miljøfyrtårns krav til: Arbeidsmiljø, innkjøp, materialbruk, energi, transport, avfallshåndtering og estetikk.
 

Miljøfyrtårn

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
 
Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp
 
Den årlige miljørapporten er tilgjengelig for alle - send mail til post@landro.no - dersom du ønsker denne tilsendt.