Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår


Følgende salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og produkter fra www.landro.no til forbrukere.
* 30 dagers returrett og 100% fornøyd garanti gjelder ved kjøp via nettbutikken.
Salgsbetingelsene utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette gjelder din bestilling bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.landro.no er bare tilgjengelig på norsk.  Betingelsene nummereres forløpende ved endringer.
 


Aldersgrense for kjøp: 18 år


For å kunne handle på www.landro.no må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig eller en foresatt til å foreta handelen for deg.
 


Leveringsbetingelser


Magne Landrø AS leverer kun i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) og du blir belastet når varen sendes fra vårt lager, enten med VISA eller MasterCard.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.
 


1. Parter


Selger er Magne Landrø AS, Stillverksveien 1, 2004 Lillestrøm Org.nr.: 965 446 966, telefon: 64 84 75 75, e-post: post@landro.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”
 


2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken


For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen:
 
Det er enkelt og sikkert å handle i vår nettbutikk. Du må ha gyldig våpenkort og eventuell kjøpetillatelse for å kjøpe våpen og ammunisjon. Ved kjøp av ammunisjon, kuler, krutt og tennhetter kreves det gyldig våpenkort. Du kan laste opp våpenkort og legitimasjon direkte til oss underveis i betalingsprosessen.
 
Ved kjøp av registreringspliktige våpen, må vi sendes godkjent original av kjøpetillatelsen - før vi kan sende varene.
 
Når sendes våpenet? Våpenet sendes når vi har mottatt original godkjent våpensøknad pr. post.
 
Denne kan du sende til:
Magne Landrø AS
Stillverksveien 1
2004 Lillestrøm

 

 
3. Bestillings- og avtaleprosess


Din bestilling er bindende når den er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.
Unntak kan forekomme, se pkt. 4 og 5.
Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det forekomme delleveranser.
 

 

4. Opplysninger gitt i nettbutikken/katalog


Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 


5. Priser

 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto og frakt. Det tas forbehold for trykkfeil, devalueringer, store valuta-endringer, lovendringer, samt prisendringer uten forutgående varsel. Ved uforutsett prisendring vil kunden alltid ha rett til å kansellere bestillingen!

 

6. Betaling


Du betaler trygt med kort og kjøpesummen vil bli reservert på kortet etter din ordrebekreftelse. Vi har et godt sikkerhetssystem som vil ivareta en reell bestilling.
Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av vår terminalleverandør Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.
Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når forsendelsen er foretatt. Ved delleveranse belastes kun delleveransen.
 


7. Levering og forsinkelse

 

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Normalt 2 – 7 virkedager. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
 


8. Undersøkelse av produktene


Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 


9. Reklamasjon & Garanti


Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
Vi vil se om vi kan reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at ditt ønske medfører en urimelig kostnad.


Er det nødvendig å sende inn hele produktet?
Vi ønsker hovedsakelig å få tilsendt hele produktet. Men kan etter avtale kun motta deler av produktet. Men dette må avtales før produktet sendes inn.
Hvordan registrere en reklamasjon/garanti:


Dersom du har handlet varen hos en av våre forhandlere, ber vi deg kontakte gjeldende butikk. Om dette ikke skulle være mulig, kan du gå inn i vår Nettbutikk og kontakte oss via «Kontakt oss», så bistår vi deg.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
 

I tillegg til lovfestet angrerett for en rekke varer kjøpt utenfor fast utsalgssted så er det mange butikker som praktiserer stor grad av bytterett. Netthandel kan ha en positiv klimaeffekt dersom alternativet er å hente produktet selv. Effekten avhenger derimot av avstand mellom kunde og produkt, transportmetode og hvorvidt retursendinger blir benyttet.
 
Magne Landrø AS tilbyr Netthandel – med lovbestemt angrerett. Det er muligheter for å hente produktet selv i våre lokaler. Ved behov for retur/bytte er det mulighet for å gjøre dette i våre lokaler – fremfor sending frem/tilbake.

 

10. Angrerett


Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.
Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
Produktet sendes tilbake til oss, og skal leveres i original emballasje, sammen med angrerettskjema og kvittering. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
 


11. Personopplysninger

 

Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

 

Mer om ditt personvern
 


12. Salgspant

 

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 


13. Tvister

 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.