Arv og taksering av våpen

Dødsbo

 

Vi får ofte forespørsler etter dødsbo hvordan du skal håndtere dette. Et dødsbo hvor det er involvert våpen kan kanskje «skummelt» for mange, og man kan lure på hvordan man skal gå videre fremover for å få en orden på papirene. Vi har satt sammen en liten tekst på hvordan vi anbefaler at du går frem videre.
 
Ved et eventuelt dødsfall og den avdøde har hatt registrerte våpen vil du som arving motta det som heter en «Skifteattest» fra Politiet.
 
Når du mottar «Skifteattesten» vil du som arving velge om du vil overta, plombere, destruere eller selge våpenet du har arvet.
 
Du arver ikke retten til å beholde våpenet. Du må søke politiet om tillatelse til å beholde våpenet. Du kan lese mer om arv av våpen her: Politiet.no

Taksering

 

Ved et eventuelt dødsfall er det normalt å ta en taksering av våpnene for å få et estimat av hvilke verdier det er snakk om. Ta kontakt med oss og forklar situasjonen. Vi veileder deg videre til hvordan du går frem for å få tatt en taksering av dine våpen.
 

Kjøp av brukte våpen for forhandler

 

I noen tilfeller etter en taksering kan det være aktuelt for oss å komme med et bud på dine våpen. Det blir vurdert av oss om våpenet er aktuelt for oss å videreselge. Ved et slikt tilfelle vil du motta et bud fra oss.
 
Du kan velge å akseptere eller avslå budet. Ved salg til oss som forhandler vil vi ta alt av videre garantiansvar, dekker service av våpenet før videresalg og sjekker at alt er som det skal. Vi ordner alt av papirer med Politiet. Du får utbetalt avtalt sum til ditt oppgitte kontonummer.

Kommisjonsavtale

 

Mange ønsker ikke å selge våpen selv privat. Ved en kommisjonsavtale er det vi som selger våpenet for deg og tar oss av alt av papirarbeid med ny kjøper. Kommisjonsavtale er en løsning som blir vurdert fra vår side etter taksering. Her blir man enige om en kjøpspris til oss på aktuelle våpen som du vil få utbetalt etter at våpenet er solgt.
 
Det kan variere ut fra hvilken type våpen kommisjonsavtalen inneholder, og hvor lang tid det vil ta å videreselge til ny kunde. Du vil få informasjon fra oss så snart våpenet er solgt – med videre informasjon om utbetaling av avtalt sum etter alt papirarbeid er i orden.