Super Nano CLP Gun Oil 200ml Rense, Smøre og beskyttelse

Super Nano CLP Gun Oil 200ml

Rense, Smøre og beskyttelse

Varenr:111650
170,00
-+
50+ På lagerBeskrivelseTeknisk infoAlternativerSupportKundeanmeldelser
Beskrivelse

GUN OIL - midler for rengjøring, smøring og beskyttelse mot korrosjon. Den trenger inn på steder som er vanskelig tilgjengelige, fjerner gammelt fett, karbon og rust, reduserer metallfriksjon, smører og beskytter mot korrosjon i lang tid.

 

 

Fordeler:

 

  • Rengjør alt fra kruttrester, støv, gammel olje og rust.
  • Smører alle komponenter uten å skade.
  • Trenger inn på plasser som til vanlig er vanskelig å komme til.
  • Beskytter mot dårlig vær og ekstreme forhold.
  • Kan påføres våte overflater.
  • Ved riktig bruk begrenser denne oljen hvor ofte våpenet trenger service.

 


 

Last ned datablad

 


Farepiktogram

 

 


 

Faresetning(er):
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Teknisk info

Produktinformasjon

Beregnet for Smøring
Volum 200ml


Alternativer
Support
Kundeanmeldelser