Sauer 100 Pantera

Ulike kalibre

kr 20.640

Kjøp
NYHET!

kr 18.648

Kjøp
NYHET!

Sauer 100 Classic XT

Verdensnyheten Sauer 100 Classic XT!
Tilgjengelig i hele 12 kalibre.

kr 11.790

Kjøp

Sauer 100 Classic

Verdensnyheten Sauer 100 Classic!
Tilgjengelig i hele 12 kalibre.

kr 12.990

Kjøp

Sauer 101 Classic XT

Sauer 101 Classic XT
 Ulike kalibre

kr 19.200

Kjøp

Sauer 101 Classic

Sauer 101 Classic
Ulike kalibre

kr 21.790

Kjøp

Sauer 101 Artemis

Tilgjengelig i kalibre .308 Win, 30-06 og 9.3x62.

kr 24.790

Kjøp

Sauer 101 Alaska

Tilgjengelig i følgene kalibre 6.5x55, .308 Win., 30-06 og 9.3x62.

kr 24.250

Kjøp

Sauer 101 Forest

Tilgjengelig i følgene kalibre 6.5x55, .308 Win., 30-06 og 9.3x62.

kr 25.550

Kjøp

Sauer 101 Forest XT

Tilgjengelig i følgene kalibre 6.5x55, .308 Win., 30-06 og 9.3x62.

kr 22.990

Kjøp

Sauer 101 Scandic

Tilgjengelig i følgene kalibre .308 Win., 30-06 og 9.3x62.

kr 22.150

Kjøp